Vánoční stromek

Poděkování všem štědrým dárcům

Vánoční strom Naděje 2022


Vážení a milí,

Vy všichni, kteří jste svou štědrostí, svým časem a svou energií podpořili letošní již 4. ročník této charitativní akce, Vám všem touto cestou a na tomto místě ještě jednou děkujeme. Děkujeme za to, že jste a že jste s námi, protože bez Vás by to zkrátka nešlo. Jen díky Vám jsme měli opět možnost vykouzlit radost a úsměv ve tvářích dětí z dětských domovů a zrealizovat krásnou vánoční akci s bohatým doprovodným programem. Velmi si Vás a Vaší spolupráce vážíme. Náš velký dík patří kromě níže uvedených firem, živnostníků, institucí a dalším subjektům, také jednotlivým dárcům, kteří přispěli finančně na náš transparentní účet - Helga Žaludková, Anna Rassvetaeva, Robert Pisár, Tomáš Brandl, Jana Zernerová a další.

Krajský úřad Karlovarského kraje - za finanční podporu ve výši 70.000 Kč, za propagaci akce a za uspokojení 20 kusů vánočních přáníček dětí z dětských domovů.

Město Sokolov - za bezplatné zajištění prostor pro konání akce, její propagaci, přepravu dárků a uspokojení 25 kusů vánočních přáníček dětí z dětských domovů.

MDK Sokolov - za technické zajištění celé akce, zvukaře, propagaci akce.

Město Horní Slavkov – za finanční podporu ve výši 10.000 Kč, za propagaci akce a uspokojení 30 kusů vánočních přáníček dětí z dětských domovů.

La Fresca Karlovy Vary – za finanční podporu ve výši 40.000 Kč, zajištění cateringu, propagaci akce a uspokojení 20 kusů vánočních přáníček dětí z dětských domovů.

HC Baník Sokolov – za uspořádání sbírky, která vynesla akci finanční podporu ve výši 7.000 Kč, a za propagaci akce.

The Valentines – za hudební vystoupení za zvýhodněnou cenu.

ZUŠ Sokolov – za doprovodný program během akce – vystoupení orchestru, pěveckého sboru a kapely, a za propagaci akce.

Interní oddělení nemocnice Sokolov – za uspokojení 60 kusů vánočních přáníček dětí z dětských domovů a za propagaci akce.

Tesco Sokolov – za uspokojení 60 kusů vánočních přáníček dětí z dětských domovů, za propagaci akce a zajištění občerstvení v podobě sladkostí a limonád.

Tesco Karlovy Vary – za uspokojení 25 kusů vánočních přáníček dětí z dětských domovů, za propagaci akce a zajištění občerstvení v podobě sladkostí a limonád.

Leben s.r.o. Sokolov – za bezplatnou výrobu plakátů a pozvánek v rámci akce a dalších tištěných materiálů, a za propagaci akce.

Prostě kytka Sokolov – Iveta Velichová – za slevu na květiny.

Děkujeme a přejeme všem krásné, požehnané Vánoce a pohodový rok 2023.


               Vánoční strom Naděje 2021

Vážení a štědří lidé,

Jako každý rok, tak i letos nadešel čas nejkrásnějších svátků v roce. Pro většinu z nás období, které trávíme především v rodinném kruhu, ale ne každý má to štěstí trávit Vánoce s rodinou. A proto, již po třetí, Martin Kuklík za pomoci interního oddělení Nemocnice Sokolov, Karlovarského kraje, města Sokolov a Horní Slavkov, TESCA Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov, MDk Sokolov a Prostě kytka, společnými silami uspořádali charitativní akci s názvem Vánoční strom Naděje. Tato akce spočívá v pomoci a splnění vánočních přání dětem z dětského domova (DD). Letos jsme mohli pomoci vykouzlit úsměv na tváři dětem z DD Cheb, Horní Slavkov, Aš, Mariánské Lázně a Planá u Mariánských Lázní. 

Chtěli bychom tímto poděkovat Karlovarskému kraji a jeho sponzorům elektro Datart K.V. a La Fresca - západ, jejíž cukroví obohatí v domovech štědrovečerní večeři o sladké pokušení. Dále chceme poděkovat městu Sokolov, MDK Sokolov, městu Horní Slavkov, TESCU Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov, květinářství Prostě kytka za jejich spoluúčast na tomto projektu. Samozřejmě nesmíme zapomenout poděkovat všem dobrým lidem, kteří se podíleli na koupi dárečků či přispěli, i drobnou částkou, na transparentní účet, který je aktivní po celý rok a tak je možné přispět kdykoliv (č. ú. 4119164043/0800). Máme obrovskou radost, že i v této nelehké době jsou stále dobří lidé, kteří pomohou, a za to každému z Vás patří veliké děkujeme. Další, kdo si zaslouží veliké děkujeme je HC Baník Sokolov. Tento klub se také rozhodl pomoci a uspořádal finanční sbírku. Touto sbírkou se vybralo 7 429 Kč, což bylo velmi milé překvapení a my mohli za tyto peníze dokoupit chybějící dárky, aby žádné dítko nebylo u stromečku smutné. 20.-23.12. veškeré dary předáme do určitých DD a budeme se těšit, až každé z dětí najde pod stromečkem své splněné přání. Mediálně nám pomohli: TV region Západ, rádio Blaník, sociální stránky Karlovarského kraje, Sokolov a Horní Slavkov. Dopravu nám pomohli zajistit město Sokolov a sestřičky z interního odd. Miluška Malíková a Simona Wahlichová. 

Ano, i Vám patří veliké děkujeme. Celkem se podařilo s Vaší pomocí splnit přání 130 dětem a dalších 180 dárků věnovala organizace "Krabice od bot", i této organizaci musíme ze srdce poděkovat. Na transparentní účet přispělo město Horní Slavkov - 10 000 Kč, MUDr. Gajdošová - 5 000 Kč a spousta dalších. Děkujeme Všem, i těm, co přispěli i malou částkou, protože každá koruna se přičítá a k dnešnímu dni se vybralo již 26 626 Kč. Speciální poděkování patří holkám z firmy Leben, bez nich by nebylo možné nacházet informační plakáty, kde jste se mohli dozvědět veškeré informace o této akci.

Opravdu ze srdce děkujeme každému z Vás a přejeme Vám krásné a pohodové vánoční svátky a úspěšný krok do nového roku 2022.

                                                                                                                                                         Autor: Ilona Kroftová


Vánoční stromek naděje 2020

Vážení a štědří lidé,

Chtěl bych poděkovat všem, kdo nám pomohli splnit vánoční přání dětem z dětských domovů.

Interní oddělení nemocnice Sokolov již druhým rokem pořádalo charitativní akci "Vánoční stromek Naděje" pro děti z dětských domovů, které zůstávaly na vánoční prázdniny a tím i na Vánoce v dětských domovech. Do této akce se zapojily DD: Horní Slavkov, Cheb, Mariánské Lázně, Aš, Staňkov a Horšovský Týn. Na propagaci této akci se podílela i firma Leben, která vyrobila a vytiskla překrásné letáky.

"Vánoční stromky Naděje" byly umístěny na Centrálním registru nemocnice Sokolov, na městském úřadě v Sokolově a Horním Slavkově, v obchodech Tesco v Sokolově a Ostrově. Děti si vyrobily přáníčka pro Ježíška a ty byly umístěny na tyto stromky.

Dárky, které jste zakoupili podle přáníček a dárky, které nám darovala Diakonie ČCE (260 dárků), jsme předali do dětských domovů, neboť besídka se nemohla konat. Díky finanční sbírce na interním oddělení v Sokolově (podařilo se vybrat 20 000,-Kč) a peněz z transparentního účtu (12 000,-Kč) se podařilo dokoupit zbylé dárky, takže jsme získali přes 200 dárků. Všechny dárky udělaly dětem radost a vykouzlily úsměvy na jejich tvářích.

Poděkování patří všem, kteří si v této těžké době udělali čas - celému týmu interního oddělení za skvělou práci na přípravě "Vánočního stromku Naděje", a to především primáři MUDr. Strakovi, vrchní sestře Lucii Raškové, MUDr. Němčekovi, NEMOS Medical Private Care s.r.o. , Organizaci Diakonie ČCE, paní starostce Renatě Oulehlové, starostovi Alexandru Terekovi, paní ředitelce Švehlové a paní ředitelce Markové z Tesca.

Na transparentní účet - č.ú.: 4119164043/0800 můžete i nadále celoročně přispívat libovolnou částkou, výtěžek poputuje na koupi dárků a zajištění "Vánoční besídky 2021" pro dětské domovy.

Srdečně děkuji  

                                                      Autor: Martin Kuklík

Vánoční stromek naděje 2019


Vážení a štědří lidé, chtěl bych poděkovat všem, kdo nám pomohli splnit vánoční přání dětem z DD Cheb a Horní Slavkov. Na interním oddělení sokolovské nemocnice jsme se shodli na uspořádání Vánoční besídky pro děti z dětského domova. V prostoru centrálního registru nemocnice Sokolov jsme ozdobili vánoční stromek, na který si děti pověsily svá vyrobená přáníčka, aby jim je mohli občané splnit. Také jsme zařídili transparenční účet u České spořitelny, kam veřejnost mohla věnovat finanční příspěvek. Dne 19.12.2019 uspořádalo interní oddělení nemocnice Sokolov vánoční besídku ve velkém sále Hornického domu v Sokolově pro tyto děti, kde byl připraven program. Děti i zaměstnance dětského domova přivítal primář MUDr. Martin Straka a vrchní sestra Lucie Rašková a na úvod poděkovali sponzorům a všem ostatním lidem, kteří se podíleli na splnění dětských přání. Společně jsme pak předali řediteli DD Mgr. Čavojskému a vedoucí vychovatelce Bc. Urbánkové šek na 20 000,-Kč a 7 800,-Kč z transparenčního účtu pro tento dětský domov. Potom byli na podium pozváni všichni zaměstnanci DD a poděkovali jsme jim za práci, kterou při výchově dětí odvádějí. Každá "teta" si odnesla růži s přáním veselých a klidných svátků. Na besídce zazpívala zpěvačka ze Superstar (2. místo v roce 2018) Eliška Rusková. Děti si se zpěvačkou mohly zazpívat a vyfotit se a na autogramiádě získat její podpis. Děti pak vystoupily s vlastním programem, který nás ohromil. Po jejich vystoupení vrchní sestra Lucie Rašková jmenovitě zvala děti k vánočnímu stromu, kde na ně čekaly vysněné dárky, které jim předával náš elf a Santa, se kterým se mohly i vyfotit. Dalších 50 dárku věnovala organizace Diakonie ČCE a 20 dárků věnoval ředitel fy. Khamoro o.p.s Chodov Emil Voráč a Honza Čonka koordinátor. Tyto dárky byly předány dětem pod vánoční stromeček v Chebu a Horním Slavkově. Akce se nám moc líbila a povedla se díky týmu interny nemocnice Sokolov, sponzorů a lidem, kteří se na ní podíleli. Příští rok bychom chtěli tuto akci "Dobrý skutek pro Dětský domov" opakovat. Poděkování patří paní starostce Renatě Oulehlové a řediteli MDK Sokolov Mgr. Ladislavovi Sedláčkovi a radě města Sokolov za poskytnutí velkého sálu v Hornickém domě zcela zdarma, firmě Leben za vyrobení a vytištění pozvánky na akci "Dobrý skutek pro Dětský domov", Ivetce z květinářství Sokolov - Prostě kytka, paní Gabriele Švehlové, ředitelce o.s. Tesco Sokolov za pomoc s občerstvením, kadeřnici Vladislavě Rohanové za občerstvení domácí výroby, lékárně Nemocnice Sokolov za chlebíčky, jednohubky a sladkosti a ostatní zúčastněné veřejnosti. Za dokumentaci celé besídky děkujeme profesionální fotografce vrchní sestře Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Sokolov Regíně Černochové a jejímu manželovi Františkovi Černochovi, za pořízení videa Jirkovi Martínkovi a nakonec i Santovi Pepovi Štíbrovi. Také bych chtěl osobně poděkovat celému týmu interního oddělení za skvělou práci na přípravě besídky a jejich účasti na finanční sbírce, kde se podařilo vybrat 20 000,-Kč od týmu lékařů interního oddělení, dále z transparentního účtu 7800 Kč, se nám podařilo obdarovat všechny děti z DD Cheb a H. Slavkov a to činí 48 dárků a za to si Vás velmi vážím. Na transparentní účet č.ú.: 4119164043/0800 můžete i nadále celoročně přispívat libovolnou částkou, výtěžek poputuje na koupi dárků a zajištění "Vánoční besídky 2020" pro Dětský domov. Srdečně děkuji Martin Kuklík ošetřovatel z interního oddělení. 

                                                                                                                                                Autor: Martin Kuklík

Naděje