Vánoční stromek

Naše projekty

"Vánoční stromek Naděje"

Projekt s názvem "Vánoční stromek Naděje" se zrodil v roce 2019 a pokračoval i v dalších letech. Ne jinak je tomu letos, a jak to už bývá, tak když se do nějakého počinu vloží pravidelnost, stává se z něj tradice. Letos se jedná již o 6. ročník tohoto projektu. jeho prvotním cílem bylo za pomoci dárců zajistit vánoční dárky pro děti z dětských domovů, které pomohou vykouzlit úsměv a radost ve tváři dětí, jejichž život není úplně takový, jaký žijí děti obklopené láskou svých blízkých v rodinách. Projekt tak dětem dává příležitost pro splnění jejich vánočních přání. Děti si vyberou svůj vánoční dárek a ten jim je následně předán na vánoční akci s pestrým programem, kterou k této příležitosti každoročně organizujeme za podpory dárců, kterým život dětí v dětských domovech není lhostejný. Akce jsou to velmi povedené a plní svůj účel, jak můžete vidět z fotografií v sekci galerie.

"Příprava na budoucnost"

A protože život není jen o dárcích a splněných přáních, zrodila se myšlenka, jak dětem v dětských domovech, zejména těm dospívajícím, pomoci i jinak. Děti rostou, vyvíjejí se, učí se, dospívají, ale co pak? Nebývá to často jednoduchá otázka ani pro děti vyrůstající v rodinách, v dostatku, v lásce a radosti. A co teprve pro děti v dětských domovech. Dospějí, opustí dětský domov, ale co dál? Pro ně přichází to nejsložitější období jejich života. Potřebují někde bydlet, potřebují si doplnit vzdělání, potřebují pracovat, aby dokázaly uspokojovat své potřeby. Ale jak na to? Podaří se to? Začlení se do běžného života? Založí jednou rodinu a budou milujícími rodiči? V jejich životech je po opuštění dětského domova spousta otázek, ale bez adekvátní podpory svého okolí na ně často nedokážou nalézt odpovědi. A proto se zrodil nápad na další projekt, jak těmto dětem pomoci nalézt své místo v životě. Jde o projekt s názvem "Příprava na budoucnost", který se skládá z teoretické a praktické části v oblasti vzdělávání. Teoretická část je určena dětem ve věku 15+. V rámci této části jsme oslovili o spolupráci několik subjektů, které nám vyšly vstříc a pomohou nám děti připravit na život po jejich odchodu z dětských domovů. Jde o Městský úřad Sokolov, Finanční úřad Sokolov, Okresní správu sociálního zabezpečení Sokolov, Úřad práce Sokolov, Českou spořitelnu, a.s. Sokolov, Kooperativa Sokolov, OSPOD Sokolov, také Sexualita, prevence o drogách a alkoholu a další... Město Sokolov nám poskytlo zázemí pro realizaci tzv. konferencí na dané téma. Děti tak mají možnost získat povědomí v oblasti finanční gramotnosti, daní, podnikání, státní správy, dávek státní sociální podpory, rekvalifikací apod. Praktická část bude zahrnovat, jak jinak, než praktickou přípravu na život. S firmami, živnostníky a SŠ z různých oborů a řemesel dětem představíme a přiblížíme např. práci barmanů, kadeřnic, mechaniků, zdravotních sester, ale i řemesel jako je např. kominictví či kovářství. U této praktické části "Přípravy na budoucnost" počítáme se snížením věkové hranice dětí na 13+, protože jim to může pomoci ve výběru budoucího povolání a ve zvolení vhodného studijního oboru.

"Bydlení"

Vhodně bydlet je jedna z nejdůležitějších potřeb každého člověka. Proto je naším dalším projektem, který bychom chtěli ve spolupráci s obcemi realizovat, projekt "Bydlení", jehož cílem bude spolupráce s dětmi 18+, které se chystají opustit dětský domov, a s obcemi, které, jak věříme, se stanou poskytovateli tzv. startovacích bytů pro tyto již dospělé děti. Do tohoto projektu plánujeme navázání spolupráce také s realitními kancelářemi, protože tzv. startovací byty budou dětem po odchodu z DD sloužit po nějakou omezenou dobu, během které si za pomoci a podpory dalších externích pracovníků, se kterými chceme navázat spolupráci, najdou vhodné bydlení, práci apod. Naše role bude spočívat ve vyjednávání ohledně možnosti bydlení s příslušnými obcemi, navazování spolupráce s externisty a přímá podpora dětí opouštějících dětské domovy v rámci poradenství a zprostředkování dalších návazných služeb, které těmto dětem pomůžou usnadnit začlenění do společnosti. Uvědomujeme si, že bez patřičné podpory jsou tyto děti zranitelné a snadno se mohou ocitnout na okraji společnosti.

"Komplexní spolupráce s dětmi v dětských domovech"

Tento projekt je ve fázi vizí a nápadů pro následující roky. Děti v dětských domovech mohou trpět různými problémy, ať už syndromem nechtěného dítěte, výraznou citovou deprivací, úzkostmi, ale mohou být i terčem šikany, a to ze strany dalších dětí, ale i vychovatelů. Neříkáme, že se to děje, jen říkáme, že se to dít může. Víme, že sociální pracovníci obcí a měst by měli s dětmi v dětských domovech spolupracovat, být s nimi v kontaktu, ale realita je pro omezenou kapacitu těchto pracovníků někde jinde. Sociální pracovníci přímo v dětských domovech mají rovněž kapacity pro individuální práci s dětmi a pro řešení jejich individuálních problémů, značně omezené. Proto je našim cílem zajistit pro pravidelnou práci s dětmi v dětských domovech všech věkových kategorií externí spolupracovníky v podobě sociálních pracovníků, speciálních pedagogů, psychologů apod. Děti potřebují komplexní péči a podporu, aby se dokázali lépe vyrovnávat se svou situací, ve které se nacházejí, a která není vůbec ideální. Špatně je samozřejmě již samotná existence dětských domovů, ale uvědomujeme si, že instituce, které u nás vznikaly a vyvíjely se během 40 totalitního režimu, není možné zrušit ze dne na den. Bude trvat patrně ještě velmi dlouho, než se tyto totalitní přežitky začnou systémově měnit. Není však možné čekat na lepší časy, ale je potřeba začít dělat něco hned. Jsme přesvědčeni, že pokud se dětem v dětských domovech dostane adekvátní péče a podpory, budou schopné si najít své místo v životě. Vždy je lepší a levnější investovat do prevence, než řešit důsledky v podobě různých patologických jevů. Děti v dětských domovech jsou snad tou nejohroženější cílovou skupinou, se kterou se dá v době jejich pobytu v dětských domovech, a po odchodu z nich, velmi dobře pracovat a pomoci jim tak, aby nebyly ohrožené sociálním vyloučením a rizikovým chováním. Kde je vůle, tam je i cesta. Věříme, že v tomto ohledu máme, co nabídnout a nápady, jak těmto dětem usnadnit jejich cestu životem, ty nám také nechybí.

Sledujte náš web, ať víte, jak se nám daří naše plány realizovat. A pokud máte nějaký nápad, jak naše projekty dál rozvíjet, není Vám lhostejný život dětí v dětských domovech a měli byste zájem o jakoukoliv formu spolupráce s námi, neváhejte nás kontaktovat. Kde je vůle, tam je i cesta...Naděje