Vánoční stromek

Interna a Naděje


V květnu 2018 se dvě oddělění spojila v jedno, dva týmy se staly jedním, neznámí začali být kolegy.

Společnými silami jsme se rozhodli bojovat proti nemocem i strastem všech našich příchozích pacientů. Po nějaké době jsme se z týmu změnili v ,,rodinu" a dnes všichni táhneme za jeden provaz. Všem nám jde o tu stejnou věc, a to, aby naši pacienti byli co nejvíce spokojené s naší péčí, aby jsme viděli jejich usměvavé tváře, ale hlavně, aby jsme je viděli v dobré naladě, kdy odchází domů. I v této době, která je složitá jak pro nás zdravotníky, tak i pro nemocné a jejich rodiny, se tady snažíme ze všech sil být hlavně pro ně. Snažíme se jim pomáhat v každodenních činnostech, starat se o jejich zdraví a zlepšení jejich stavu, dodat jim sílu i naději. Protože odměna slovem děkuji a usměvem na tváři je pro nás další hnací motor v naší práci do budoucna.

Naděje